Про нас

Основними напрямками діяльності Громадської організації «Спортивний клуб «Львівський залізничник» є:
 • Пропагування здорового способу життя;
 • Залучення якомога більшого числа осіб до тренувального процесу, фінансування громадських заходів, акцій, семінарів спрямованих на розвиток фізичного, культурного, духовного та інтелектуального способу життя громадян;
 • Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузях фізичної культури і спорту;
 • Допомога в організації навчального процесу;
 • Сприяння соціальному становленню молоді.
Наша Організація:
 • всебічно підтримує розробки та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях студентської діяльності;
 • захищає цільові інтереси студентів, сприяння вирішенню соціальних, побутових та інших суспільних проблем;
 • бере участь у формуванні духовного, спортивного та фізичного розвитку молоді, вихованні у них почуття патріотизму, впливає на розвиток і поглиблення міжнародних контактів між організаціями, що поділяють мету Організації;
 • створює сприятливі умови для активного залучення студентів до соціально-економічного, політичного, культурного життя суспільства;
 • сприяє формуванню громадської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
 • сприяє розвитку фізичної культури та спорту;
 • бере участь в організації і проведення уроків, лекцій, тренінгів, вишколів, стажувань, підвищення кваліфікації згідно із затвердженими програмами та інших форм навчання;
 • бере участь в організації та проведення змагань, зльотів, в тому числі і міжнародних;
 • організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні круглі столи, інші заходи;
 • організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями та спортсменами;
 • підтримує міжнародні зв’язки, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству.
Діяльність Організації здійснюється на підставі Статуту Громадської організації «Спортивний клуб «Львівський залізничник».